විශේෂාංග නිෂ්පාදන

මා සන්තකයට ගන්නා Goldennard කම්පැනි ලිමිටඩ් PolaroidFujifilm instax කැමරාවක් විකිණීම, අභිරුචි කළ කැමරාව සහ විශේෂඥ ඇත
කැමරාවක් උපාංග සංවර්ධනය. වසර 10 දී, අපි වෘත්තීය වෙළෙඳ සමාගම බවට පත් විය ඇති අතර අපේ නිෂ්පාදන world.We අලෙවි කර ඇති සේවාදායකයාගේ අවශ්යතාවය සම්පූර්ණ හා කැමරා රිසිකරණය විශේෂඥ ඇත ..

වැඩිදුර කියවන්න
WhatsApp Online Chat !